تاريخچه مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور

درسال 1349 به منظور افزايش مهارت فني تكنيسين هاي شاغل درصنعت آب وبرق ، مركز آموزش هاي تخصصي برق درشمال شرق استان تهران فعاليت خودرا آغاز كرد.

تا پیش از  پيروزي انقلاب اسلامي فعاليتهاي اين مركز در سطح و ظرفيت محدود ادامه داشت درسال 1359 توجه خاص شهيد دكتر عباسپور وزير وقت نيرو به آموزش،تبديل مركز آموزش هاي تخصصي برق به يك مجتمع آموزشي وپژوهشي شد كه علاوه بر برگزاري دوره هاي كوتاه مدت براي تكنيسينهاي برق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت درمقطع كارشناسي و همچنين برگزاري دوره هاي بلند مدت كارداني وكارشناسي را نيز در برنامه كار خود  قرار داد.

مجتمع آموزشي پژوهشي شهيد عباسپور دركمتر از ده سال با توسعه كمي وكيفي دامنه فعاليتهاي آموزشي تجهيزات آزمايشگاهي وامكانات رفاهي وبا درخشش فارغ التحصيلان اولين دوره هاي بلند مدت مهندسي كاربردي درصنعت درسال 1370 مجور تبديل به دانشكده صنعت آب وبرق را از وزارت علوم تحقيقات وفنآوري – (وزارت فرهنگ وآموزش عالي وقت )دريافت داشت سپس از سال 1379 نائل به دریافت عنوان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) گردید، پس از دوران تعالی در این سالها ،از ابتدای سال 1392 در قلمرو دانشگاه بهشتی مستقر گردید و بعنوان عاليترين مركز جهت ارائه آموزشهاي علمي كاربردي درصنعت عظيم و زيربنائي آب وبرق انرژی گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع مرتبط آماده ارائه دوره هاي كوتاه مدت جهت افزايش توانائي هاي فني وعلمي شركت كنندگان براي انجام مطلوب تر وظايف شغلي آنان دركليه مقاطع مي باشد.

طول و سطح دوره هاي آموزشي دراين مرکز آموزشی از تنوع قابل توجهی برخوردار مي باشد فعاليتهاي كوتاه مدت شامل طرح نظام جامع كاركنان درسطوح مهارتي،تخصصي و تخصصي پژوهشي وهمچنين برگزاري دوره هاي تخصصي ويژه در دانشگاه يا محل سازمانهای درخواست کننده آموزش و برپائي سمينارهاي تخصصي مي باشد.

  • طراحی دوره هآی آموزشی مورد درخواست صنایع

  • برگزاری دوره هآی آموزشی تخصصی مورد نیاز صنایع

  • برگزاری آزمونهای استخدامی بدو استخدام

  • انجام معادل سازی دوره های آموزشی

در زمره فعالیتهای مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور میباشد ​​​​​​​

Responsive Image
Responsive Image