-  آموزش های مهارت محور توانمندسازی و دانش افزایی
   -  نیاز سنجی و طراحی آموزش های مورد نیاز صنایع
   -  اجرای آموزش های میان مدت ، دوره های عالی -
        مدیریت حرفه کسب و کار و مدیریت اجرایی(MBA-DBA)​
   -  کارگاه های آموزشی  داخلی و بین المللی
   -  آموزش های طرح نظام جامع کارکنان دولت
   -  آزمون های استخدامی سازمان ها

توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است ، حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوري است .
با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.
تجربه و مطالعه نشان داده است كه يكي از مناسب ترين روش هاي آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «دوره هاي آموزشي تخصصی كوتاه مدت» است. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي فراگیران ويژگيهاي زير مشاهده مي شود:
1-    ملاك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(اعم از دروس عملي و نظري)، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والاي انسان، مي باشد.
2-    محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي سازندگي کشور را، تضمين مي نمايد.
3-    ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در زمره هداف اين دوره ها مي باشد.
4-    برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يادگيري مهارتهاي علمي و فني و تغيير رفتار سازماني طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهت تغيير رفتار مطلوب سازماني، مهیا میسازد.
5- هرچند كه دردوره هاي آموزشي ، آموزش مهارت ها به افراد براي انجام كارهاي محوله اهميت دارد ، ليكن دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط ومعيارهاي سازماني را رعايت نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.
6- محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با يافته هاي جديد علمي آشنا مي نمايد ، بلكه آنان را قادر مي سازد تا خلاقيت وابتكار تازه اي پديد آورند .
7- از طريق شركت در دوره هاي آموزشي و آثار ايجاد مهارتهاي علمي وفني وارتقاء مهارت براساس تغييرات فرآيندهاي كار، اهداف وفعاليتهاي توليد تحقق خواهند يافت ، كه مهمترين اين اهداف عبارتند از :
1ـ7ـ افزايش ميزان كمي وكيفي توليد وامورمحوله
2-7- بهبود روشهاي عمليات پشتيباني در امر توليد ، از قبيل برنامه ريزي دقيق براي روشهاي ارتقاء پروژه هاي فني ، خدمات مهندسي ، تحقيقاتي و …
3-7- بهبود روابط كار و ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان
4-7- تقليل ضايعات در توليد و حوادث كار
5-7- هموار شدن راه رشد شغلي كاركنان و قبول مسؤوليت هاي بيشتر از طرف آنان
6-7- بهبود يافتن روشهاي توليد و توزيع
7-7- ايجاد همبستگي بيشتر كاركنان با سازمان و واحدهاي توليدي و ايجاد رضايت شغلي در آنها به لحاظ ارتقاء علمي كسب كرده شده.
8-7- از بين رفتن تعارض بين اهداف سازماني و خواسته هاي كاركنان
لازم به ذكر است كه شركت در دوره هاي آموزشي به مفهوم عام آن محدود به رشته هاي خاص نبوده و دامنه آن بسيار وسيع مي باشد
​​​​​​​

بطور خلاصه میتوان

  • طراحی دوره هآی آموزشی مورد درخواست صنایع

  • برگزاری دوره هآی آموزشی تخصصی مورد نیاز صنایع

  • برگزاری آزمونهای استخدامی بدو استخدام

  • انجام معادل سازی دوره های آموزشی

در زمره فعالیتهای مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور دانست
روند رو به رشد ظهور تکنولوژی‎های نوین در قرن حاضر و توسعه سریع دانش، علوم و فن‎آوری‎ها در عرصة جهانی، بقاء و توسعة سازمان‎ها را تحت تأثیر خود قرار داده و آنها را با تغییرات بسیار شگرفی روبرو کرده است. کلید اصلی و مهم‎ترین مؤلفه سازمانی که در سازگاری، ارتقاء و توسعه سازمان‎ها با توجه به این تغییرات وجود دارد، سرمایه دانشی یا سرمایه انسانی آن‎ها می‎باشد. امروزه سازمان‎هایی پیشرو محسوب می‎شوند که به امر توسعه و آموزش منابع انسانی تأکید و اهتمام دارند و در فعالیت‎های آموزشی به دو اصل ارتقاء اثربخشی و کارآیی آموزش توجه دارند. با اتخاذ این رویکرد استراتژیک در حوزة آموزش، تحقق چشم‎انداز، مأموریت‎ها و اهداف سازمانی برای سازمان‎ها تسهیل خواهد شد، از این رو سازمان‎ها ، در پی توسعه فرآیند آموزش خود براساس ایجاد هماهنگی فراگير و برقراری ارتباط این اهداف و سیاست‎های سازمانی از یکسو و اهداف و کارکردهای آموزشی از سوی دیگر هستند. طراحی، ساخت، نصب، مدیریت و بهره‎برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات صنايع آب وبرق و انرژي نفت گاز و دیگر صنایع مرتبطفرآیندهای صنعتی و شرکت‎ها، نیازمند کسب و ارتقاء مستمر اطلاعات و مهارت‎های روزآمد و متناسب با پیشرفت‎های دانش و فن‎آوری در سطوح مدیریتی، کارشناسی و تکنسینی می‎باشد و در این راستا آموزش‎های عمومی و تخصصی کوتاه مدت تاکنون نقش بسیار مؤثر و حیاتی را ایفا نموده است.
طرح‎های رشد و ارتقاء در سطوح تکنسینی و کارشناسی که از سال‎ها قبل در وزارت نیرو به اجرا درآمد، به عنوان الگویی برای آموزش کارکنان، توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی (سابق) مورد توجه قرار گرفت و اکنون در بسیاری از دستگاه‎ها و مؤسسات ، طرح نظام جامع آموزش کارکنان به عنوان یک ساختار زیربنایی در اجراي آموزش حين خدمت كاركنان به اجرا درآمده است. این مرکز با بیش از چهل سال سابقه فعالیتها آموزشی و تخصصی و به عنوان پرچمدار آموزش‎های کاربردی در کشور شناخته مي شود. اين دانشگاه با برخورداری از اساتید با تجربه و مراودة مستمر با صنعت، و نیز در اختیار داشتن مجهزترین و کاملترین مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و امکانات آموزشی و رفاهی مطلوب، همواره در كنار صنایع عظيم آب ، برق و انرژي نفت گاز و دیگر صنایع مرتبط كشور و برون مرزی بوده است و تلاش و همت خود را بر ارتقاء کیفیت و ثمربخشی آموزش‎ها، استفاده از شیوه‎های نوین در آموزش همچون آموزش از راه دور و تعریف و برنامه‎ریزی دوره‎ها براساس انتظارات صنعت استوار ساخته و با تجدید ساختارها و بازنگری فرآیندهای بکار رفته در آموزش‎های تخصصی و استقرارسامانه مدیریت آموزش سامانه مدیریت محتوی سازمانی و براساس وب، خود را برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی صنایع عآب ، برق و انرژي نفت گاز و دیگر صنایع مرتبط و ارائه آموزشهای پویاتر و منسجم تر و با كارامدي بيشتر مهیا می‎سازد.
​​​​​​​