فهرست دوره های آموزشی مَجازی/حضوری/نمیه حضوری سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی(تحت سامانهLTMS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شش ماه دوم

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه

(جهت ورود به کلاس مجازی روی عنوان دوره کلیک بفرمائید)     

 

ارائه دهنده

​​​​​​​

واحد اجرا کننده

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

 

وضعیت

 

229 دستورالعملهای ثابت بهره برداری حسینعلی واسعی راد نوين پارسيان 00/11/23 00/11/21 مجازی
228 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد حمید رضا کارگر واحد هرمزگان 00/11/20 00/11/21 مجازی
227 آشنایی با قوانین و آیین نامه‌های مزایده و مناقصه ناصر صداقت شيرازي نژاد مرکز 00/11/23 00/11/24 نيمه حضوري
226 اصول و فنون اداره حوزه مدیریت(مسئولین دفاتر مدیران مهدی صفری مرکز 00/11/16 00/12/02 مجازی
225 تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT مرتضی عابدین اديب 00/11/18 00/11/27 نيمه حضوري
224 آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع حميدرضا فيروزآبادي مرکز 00/11/20 00/11/21 مجازی
223 آشنایی با ضوابط و دستورالعمل‌های قراردادهای خدمات نظارت فرشاد وزين رام واحد هرمزگان 00/11/18 00/11/19 مجازی
222 آمار کاربردی یاشا محمدی رفیع واحد اراك 00/11/16 00/11/30 مجازی
221 اقتصاد مهندسی فرشاد وزين رام مرکز 00/11/18 00/12/02 مجازی
220 آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا (فصل دهم و پانزدهم) ضرغام طاهري مرکز 00/11/20 00/11/21 مجازی
219 ایمنی کار با پست های برق فشار قوی حسینعلی واسعی راد مرکز 00/11/20 00/11/20 حضوري
218 مدیریت امار در سازمان علیرضا حسین آبادی اديب 00/11/09 00/11/28 مجازی
217 امنيت کاربري فناوري اطلاعات (اکفا) هادي اشعريون مرکز 00/11/11 00/11/19 مجازی
216 تعیین اندازه گیری عوامل مهم در آزمایشگاه های آب و فاضلاب   اديب 00/11/04 00/11/06 حضوري
215 اندازه گیری آزمایشگاهی نادر سلمانی مرکز 00/11/20 00/12/02 مجازی
214 برنامه ریزی و کنترل پروژه فرشاد وزين رام مرکز 00/10/30 00/11/16 مجازی
213 کارگاه سرکابل و مفصل بندی حسین فرض اله زاده مرکز 00/11/18 00/12/02 حضوری
212 امنیت کاربری فناوری اطلاعات هادي اشعريون مرکز 00/11/04 00/11/12 مجازی
211 مدیریت بهره وری داود خدادادی قلعه سلیمی مرکز 00/10/29 00/11/20 مجازی
210 آموزش کاربردی Dig Silent محمدباقر ابوالحسنی مرکز 00/11/03 00/11/04 مجازی
209 مطالعات برنامه ریزی حسينعلي شيراني مرکز 00/11/03 00/11/04 مجازی
208 مدیریت ارتباط با مشتری محمدرضا حمیدی زاده مرکز 00/10/18 00/10/02 مجازی
207 راندمان انرژی در نیروگاه رضا شمشیرگران مرکز 00/11/11 00/11/16 مجازی
206 شناخت نیروگاه علی مصلی نژاد,حسینعلی واسعی راد مرکز 00/11/18 00/12/02 مجازی
205 فرهنگ سازمانی در شرکت برق فریدون شهر آشوب مرکز 00/11/18 00/12/02 مجازی
204 ماموریت ها و قوانین و مقررات و ساختار اداری فریدون شهرآشوب مرکز 00/12/04 00/12/09 مجازی
203 مدلسازی فرایند با استفاده از ​​​​​​BPMN مصطفی بهرامی واحد کرمان 00/10/19 00/11/13 مجازی
202 نفش ICT در خدمات آب محمد جلیلی قاضی زاده مرکز 00/10/27 00/11/12 حضوری
201 کاربرروی شبکه های هوایی حسن اسدالهی مرکز 00/10/18 00/11/04 حضوری
200 سیستمهای AC/DC حسینعلی واسعی مرکز 00/10/19 00/11/13 مجازی
199 خلاصه سازی مکاتبات علی جهانشاهی مرکز 00/10/19 00/11/13 مجازی
198 تجزیه تحلیل مشاغل   مرکز 00/10/19 00/11/26 مجازی
197 مدیریت بار حسین میار نعیمی واحد کرمان 00/10/19 00/11/13 مجازی
196 ویدئو متری شبکه های جمع آوری فاضلاب محمد رضا جلیلی قاضی زاده مرکز 00/10/27 00/11/02 مجازی
195 دستو رالعمل اثرات زیست محیطی گالیک بدلیانس مرکز 00/10/18 00/11/04 مجازی
194 انواع شیر آلات صنعتی علی جهانگیری مرکز 00/10/18 00/11/05 مجازی
193 کنترل ولتاژ فرکانس اکبر نوزاد امنه مرکز 00/09/14 00/09/22 حضوری
192 کنترل فرکانس اکبر نوزاد امنه مرکز 00/09/14 00/09/22 حضوری
191 راهینمای مستند سازی فعالیتهای مدیریت، بهره برداری محمد افشار اصل واحد هرمزگان 00/11/05 00/10/06 مجازی
190 حسابداری مالیاتی غلامعلی اعتدالی مرکز 00/10/19 00/10/28 مجازی
189 نکات کاربردی و موثر در مکالمات تلفنی حمیدرضا اشراقی مرکز 00/10/20 00/10/27​​​​​​​ مجازی
188 عینکهای آفتابی و اپتیکی   مرکز 00/09/03 00/10/03 حضوری
187 فاضلابهای بهداشتی و پساب نادر سلمانی خاص مرکز 00/10/05 00/10/05 حضوری
186 آشنایی با حفاظت سیستمهای قدرت حسین کاظمی کارگر مرکز 00/10/05 00/10/06
185 بهداشت عمومی در محیط کار حسین امامی پور واحد کرمان 00/10/05 00/10/27 مجازی
184 آشنایی با نیروگاه و کنترل آن رضا شمشیرگران مرکز 00/09/06 00/09/10 حضوری
183 کار بر شبکه های هوایی- 3 گروه حسن اسدالهی مرکز 00/10/02 00/10/21 حضوری
182 مدیریت ارتباط با مشتری محمد رضا حمیدیزاده مرکز 00/09/29 00/09/30 مجازی
181 مدیریت بهره برداری علی مریدی مرکز 00/09/27 00/10/04 مجازی
180 پدافند اقتصادی حمیدرضا اشراقی مرکز 00/09/27 00/10/04 مجازی
179 پدافند زیستی حمیدرضا اشراقی مرکز 00/09/29 00/10/06 مجازی
178 اصول و تکنیک های هدف گذاری محمد علی نعمتی واحد اراك 00/09/27 00/10/11 مجازی
177 کارگاه سرکابل و فصل بندی حسین فرض اله زاده مرکز 00/09/25 00/10/23 حضوری
176 آشنایی با پروتکل های رایج در صنعت برق ایرج رفیعی واحد اراك 00/09/27 00/0926 مجازی
175 گاورنر توربین برق آبی رضا شمشیرگران مرکز 00/09/29 00/10/18 مجازی
174 حسابداری آب (ویژه بخش آب)   مرکز 00/0916 00/09/23 مجازی
173 خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری علی جهانشاهی مرکز 00/09/22 00/10/06 مجازی
172 تکنیک های برنامه ریزی منوچهر نیکنام مرکز 00/09/21 00/09/21 مجازی
172 سیستم های حفاظت نیروگاه حسین کاظمی کارگر مرکز 00/09/22 00/1022 مجازی
171 قوانين كاربردي شيروان براري واحد اراك 00/09/15 00/10/11 مجازی
170 اصول برنامه ريزي محمد حسين نعمتي مركز 00/09/15 00/10/11 مجازی
169 كاربر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف( سه گروه) محمد حسين اسداللهي مركز 00/09/11 00/09/29 حضوري
168 اشنايي با انوع حريمها در شبكه توزيع محمد حسين اسداللهي مركز 00/09/11 00/09/18 حضوري
167 آشنايي با اصول عمومي حميدرضا فيروزي مركز 00/08/03 00/10/07 مجازی
166 كاليبراسيون تجهيزات و لوازم اندازه گيري مژگان جباري مركز 00/09/23 00/1017 مجازی
165 بهبود بهره وري در توليد آب شرب مصطفي تيزقدم مركز 00/09/12 00/10/01 مجازی
163 عايق هاي الكتريكي بخش انتقال محمد آقاش شفيعي واحد اراك 00/09/10 00/09/21 مجازی
162 اصول ايمني برق علي اكبر مهدي پور مركز 00/09/10 00/09/29 حضوري
161 مديريت يكپارچه منابع آب علي مريدي مركز 00/09/07 00/09/07 مجازی
160 شناخت عمومي تجهيزات نيروگاه سيكل تركيبي رضا شمشيرگران مركز 00/09/07 00/09/07 مجازی
159
شستشوي شبكه آب و مخازن (2473)
نادر سلماني مركز 00/09/07 00/09/21 مجازی
158 دوره آموزشي  گاورنر توربين برق آبی 29 آذر لغايت 18 دي ماه
(روزهاي شنبه دوشنبه چهارشنبه)
مركز 00/09/29 00/10/18
157 دوره آموزشي خلاصه سازی مکاتبات و نوشته اداری 22،29 آذر و 6 دی ماه
ساعت 9 تا 12
مركز
دکتر جهانشاهی
00/09/22 00/10/06
156 دوره آموزشی اصول برنامه ریزی 15 الی 29 آذر مرکز
مدرس نعمتی
00/09/15 00/09/29 مجازی
155 دوره  كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (حضوری)  در سه گروه از 13 الی 29 آذر مرکز
اسدالهی،جلیلیان
00/09/13 00/09/29 مجازی
154 دوره آموزشی ايمني در برق (حضوری) تئوری:10و11 آذر  عملی گروه اول:17 و18بخش عملی گروه دوم: 2 و25ساعت 8:30 الی16 مرکز
مهندس مهدی پور
00/09/10 00/0925 مجازی
153 دوره آموزشی عایق های الکتریکی بخش انتقال 10 آذر الی 22 دی ساعت 9 الی 12 واحد اراک
دکتر اقا شفیعی
00/09/10 00/10/22 مجازی
152 دوره آموزشی مدیریت بهره برداری 29آذر و 04،06 دی مرکز
مدرس:دکتر مریدی
00/09/29 00/10/06 مجازی
151 دوره آموزشی بهبود بهره وری در آب شرب 14،17،21،24،28،آذر و 1 دی
ساعت 1 الی 13
مرکز
مدرس:دکتر تیز قدم
00/09/14 00/10/01 مجازی
150 دوره آموزشی کالیبراسیون و لوازم اندازه گیری 17،20،22،24،27،29 آذر
ساعت 9 الی 13
مرکز
مدرس : دکتر جباری
00/09/17 00/09/29 مجازی
149 دوره آموزشي مدیریت یکپارچه منابع آب  8،13،15،20،22،27،
9 الي 13
مركز
دكتر سلماني
00/09/08 00/09/27 مجازی
148 شناخت عمومي تجهيزات نيروگاه سيكل تركيبي 7،9،14،16،21،23،28 آذرماه
از ساعت 8:30 الي 11:30
مركز 00/09/07 00/09/00 مجازی
147 دوره آموزشي شستشوی شبکه آب و مخازن 7،13،14،20،21 آذر ماه
ساعت 9 الي 13
مركز
دكتر سلماني
00/09/07 00/09/21 مجازی
146 دوره آموزشي بودجه ريزي عملياتي( وزارت علوم) 14-7 و 21 آذر
ساعت 8:30 الي 10:30
واحد تهران
جناب آقاي دکتر بيات
00/09/07 00/09/21 مجازی
145 بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب 2،3،9،10،16،17 آذر
از ساعت 9 الي 13
مرکز
احمدي مطلق و مير احمديان
 
00/09/02 00/09/17 مجازی
144 دوره آموزشي حسابداري پيمانکاري 13، 14،20 ،21
ازساعت 9 الي 14
واحد هرمزگان
مدرس:دکتر شورورزي
00/09/13 00/09/21 مجازی
143 دوره آموزشي تربيت ارزياب سامانه هاي گند زدايي 23، 25،30 آبان 2 و 7 آذر
ساعت 9 الي 13
مركز
دکتر جاجرمي
00/08/07 00/08/23 مجازی
142  دوره آموزشي الكترونيك كاربردي 29 آبان الي 29 آذر
شيوه آفلاين
مركز 00/08/29 00/09/29 مجازی
141 دوره آموزشی مديريت ارتباط با مشتري CRM 22، 23،29،30 آبان و67 و 7 آذر
10 الي 12
مركز
دكتر حميدي زاده
00/08/22 00/0829 مجازی
140 دوره آموزشي اصول ايمني در تاسيسات آب و فاضلاب 11 ، 16 18 آبان
ساعت 9 الی 13
مركز
مدرس دكتر جاجرمي
00/08/11 00/08/18 مجازی
139 دوره آموزشي فرايندهاي تصويب قوانين در نهادهاي قانونگذار(وزارت علوم) 15،17،19 آبان ساعت 8:30 الي 10:30 واحد تهران
مدرس: دكتر اسدي
00/08/15 00/08/19 مجازی
138 دوره آموزشي بيماري هاي ناشي از کار 16،18،23،25،30آبان و 2 آذر
ساعت 13 الي 9
مرکز
مدرس : مهندس کمندي
00/08/16 00/09/02 مجازی
137 دوره آموزشي  تكنيك هاي برنامه ريزي 24آبان ماه ساعت 9 الي 18
واحد هرمزگان
واحد هرمزگان
مدرس آقاي عباس منوچهري
00/08/24 00/08/24 مجازی
136 دوره آموزشي ماشين هاي الكتريكي 8 آبان لغايت 6 آذر
آفلاين
مركز 00/08/08 00/09/06 مجازی
135 دوره آموزشي طراحي تلمبه خانه هاي فاضلاب   10،15،17،22،24،29 آبان و 1 آذر
ساعت 9 الي 13
مركز
دكتر فاضلي
00/08/10 00/09/01 مجازی
134 دوره آموزشي PLC 1 آبان
13 الي 15
مرکز
 مهندس جعفري
00/08/01 00/08/05 مجازی
133 دوره آموزشي برنامه ريزي و و اکنش به وضعيت اضطراري در تاسيسات آب  16،23،26،30 آبان 3 و 7 آذر
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر تيز قدم
00/08/16 00/09/03 مجازی
132 دوره آموزشي  امنيت، نفوذ و روش هاي مقابله با حملات سایبري 18،25،آبان 2،9،16،23،30 آذر 7 دي
ساعت 9 الي 12
مركز
خانم دكتر تعويذي
00/08/18 00/10/07 مجازی
131 دوره آموزشي مدل آلودگي آبهاي زيرزميني و گسترش آن 9،11،12،16،18،19 آبان
ساعت 9 الي 12
مركز
 دكتر علیمحمدی
00/08/09 00/08/19 مجازی
130 دوره آموزشي اصول و مفاهيم سازماندهي 9، 11، 16، 18 آبان ماه
10 الي 13:30
مرکز
مدرس دكتر فروهي
00/08/09 00/08/18 مجازی
129 دوره آموزشي شناخت و معرفي عملکرد پمپهاي شناور 4،9،11،16،18،23،23،30 آبان
ساعت 9 الي 11
مركز
دكتر فاضلي
00/08/04 00/08/29 مجازی
128 دوره آموزشي سيستم هاي نوين تصفيه فاضلاب شنبه ها 8 و 15و22
چهارشنبه ها 5 و 12و 19 آبان
مركز
مدرس دكتر تيز قدم
00/08/05 00/08/22 مجازی
127 دوره آموزشي اصول و مفاهيم سازمان دهي 15،18،23
ساعت 8:30 الي 13
واحد کرمان
دکتر نيک پيمان
00/08/15 00/08/23 مجازی
126 دوره آموزشي مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 8،10،12 آبان
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
دکتر منوچهري
00/08/08 00/08/12 مجازی
125 دوره آموزشي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات(آي سي تي) 3 ،5،10 آبان
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
دكترعابديني
00/08/03 00/08/05 مجازی
124 دوره آموزشي اقتصاد مهندسي 26 ،27،28 مهر 8 ،9 آبان
ساعت 9 الي 13
مرکز
دكتر وزين رام
00/07/26 00/08/09 مجازی
123 دوره آموزشي روانشناسي صنعتي 18، 21،25 مهر
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس :دكتر ناصري
00/07/18 00/07/21 مجازی
122 دوره آموزشي آشنايي با وسايل اندازه گيري وکنترل تاسيسات  19،21،26،28مهر3،5،10،12آبان
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس :مهندس كريمي
00/07/19 00/08/12 مجازی
121 آشنایی با لایه های سامانه سیماب فا(سپتا، سابفا و ...) آفلاين واحد تهران 00/07/17 00/07/30 مجازی
120 دوره آموزشي دوره آموزشي مديريت استرس 3 و 10 آبان
9 الي 12
مركز
دکتر پورشهريار
00/08/03 00/08/10 مجازی
119 دوره آموزشي بايگاني محرمانه(وزارت علوم) 21،24،26
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس: خانم سخا
00/07/21 00/07/26 مجازی
118 دوره آموزشي قوانين صندوق هاي بازنشستگي کشور(وزارت علوم) 17 ،20،24
ساعت 10الي 12
واحد تهران
مدرس : اقاي طريحي
00/07/17 00/07/24 مجازی
117 دوره آموزشي نقش  در خدمات آب 25، 27 مهر ساعت 9 الي 12
5،4،11 ،10 ،آبان ساعت 9 الي 13
واحد استان مركزي
 مهندس رفيع و دكتر قاضي زاده
00/07/25 00/08/11 مجازی
116 دوره آموزشي استانداردهاي صنعت برق در بخش ساختمان 19 الي 28 مهر
ساعت 9 الي 13 روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
مركز  دكتر سروش حیدری 00/07/19 00/17/28 مجازی
115 دوره آموزشي خلاصه سازي مكاتبات ونوشته هاي اداري 28 و 26 مهر 3آبان
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس: دكتر جهانشاهي
00/07/26 00/08/03 مجازی
114 دوره آموزشي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات ICT   28،26،،24 مهرماه
ساعت 9:30 الي 13:30
مركز مدرس: مهندس عابديني 00/07/24 00/07/28 مجازی
113 دوره آموزشي ديزل 24 مهر الي 15 آبان روزهاي شنبه سه شنبه
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس: مهندس رنجر
00/07/24 00/08/15 مجازی
112 دوره آموزشي ايمني كار با مواد شيميايي 19 مهر 5 آبان روزهاي دوشنبه چهارشنبه
ساعت 9 الي 12
مركز
مدرس: دكتر شعباني
00/07/19 00/08/05 مجازی
111 دوره آموزشي آشنايي با ترموديناميك 11 مهر الي 11 آبان يكشنبه و سه شنبه
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس: دكتر عامري
00/07/11 00/08/11 مجازی
110 دوره آموزرشي فنون مذاکره و فن دفاع 17،19 مهرماه
ساعت 10 تا 13
مركز 00/07/17 00/07/19 مجازی
109 دوره آموزشي عيب يابي و تعميرات توربين بخار 6،7،10،11،12 مهرماه
ساعت 9 الي 13
واحد هرمزگان
مدرس آقاي دكتر توكلي
00/07/06 00/07/12 مجازی
108 دوره آموزشي مديريت بر مبناي هدف 21 مهرماه
ساعت 9 الي 13
واحد هرمزگان
عباس منوچهري راد
00/07/21 00/07/21 مجازی
107 دوره آشنايي با نقشه خواني الكتريكي در بخش انتقال 18،6،4 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز 00/07/04 00/07/18 مجازی
106 دوره آموزشي آشنايي با انواع قطع کننده ها 18 تا 5 آبان يکشنبه و چهارشنبه
از ساعت 11 الي 15
مرکز
مهندس علمايي
00/08/05 00/08/15 مجازی
105 آشنايي با ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي مربوط به آن 21،19،17، مهرماه
ساعت 9 الي 11
مرکز
دکتر ابري
00/07/17 00/07/17 مجازی
104 دوره  تست خط شبکه اجرا شده لوله هاي پليمري تحت فشار فاضلابي يکشنبه 4 مهرماه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس دکتر جليلي قاضي زاده
00/07/04 00/07/04 مجازی
103 دوره آموزشي كندانسور برج هاي خنك كن نيروگاه  شهريور الي 18 مهر
روزهاي يكشنبه و چهار شنبه -ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس :دكتر جهانگيري
00/06/28 00/06/18 مجازی
102 دوره آموزشي ارتباطات دو جانبه علمي ديپلماسي علمي و دانشگاهي(وزارت علوم) 4،6،11 مهرماه
ساعت 10 الي 12
واحد تهران
جناب آقاي دکتر  بني هاشمي
00/07/04 00/07/22 مجازی
101 آشنايي با اصول و مباني تحليل نتايج آزمون هاي کيفي آب 3،4،10،11 مهرماه
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
مدرس دکتر سلماني
00/07/03 00/07/11 مجازی
100 دوره آموزشي آيين نگارش حقوقي و قضايي(وزارت علوم) 10، ،12 مهرماه
ساعت 8 الي 10
واحد تهران
مدرس: دکتر اسدي
00/07/03 00/07/12 مجازی
99 فنون به كارگيري خلاقيت و ابزارهاي خلاقيت(وزارت علوم) 10،17، ،12 مهرماه
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس:دكتر منوچهري
00/07/10 00/07/17 مجازی
98 دوره آموزشي تفكر سيستمي 24 شهريور
9 الي 12:30
واحد هرمزگان
مدرس : آقاي عباس منوچهري راد
00/06/24 00/06/24 مجازی
97 دوره آموزشي شناخت و معرفي عملکرد پمپهاي شناور   30،31شهريور ، 6 ، 7،14،20،21،27 مهر مرکز
مدرس دکتر فاضلي
00/06/30 00/07/27 مجازی
96 شيرالات صنعتي و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب   22،24،29،31، شهريور - 7 و 12 مهر
ساعت 10 الی 14
مركز
 مهندس صفوي
00/06/22 00/07/12 مجازی
95 دوره آموزشي استفاده مجدد از پساب 30 ، 31 شهريور ، 6،7،12 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر سلمانی خاص
00/06/30 00/07/12 مجازی
94 بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب مهرماه 6،7،20،21،20،27،28
ساعت 9 الی 13
واحد کرمان
مدرس : دکتر احمدي مطلق
00/07/06 00/07/28 مجازی
 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​