دوره های آموزشی بر خط سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه

(جهت ورود به کلاس مجازی روی عنوان دوره کلیک بفرمائید)     

مشخصات اجرایی

​​​​​​​(زمان بندی،ساعت برخط)

✅ واحد اجرا کننده/مدرس

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

◀️ ورود به کلاس مجازی

64 دوره آموزشي رله و حفاظت فيزيكي 2 31مرداد ماه و 2 و 7 و 9 شهريورماه  ساعت 9 الي  13 واحد هرمزگان
آقاي دکتر کاظمي کارگر
00/05/31 00/05/09 el-go.png​​​​​​​
63 دوره آموزشي عيب يابي و تعميرات توربين بخار 31،26،24مرداد ماه    و 7،2 شهريور ماه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس دكتر توكلي
00/05/24 00/06/07 el-go.png​​​​​​​
62 دوره آموزشي ابزاردقيق عمومي 23-24-25-26 مرداد ساعت 9 الي 13 واحد هرمزگان
مهندس ابوالفضل جعفري
00/05/23 00/05/26 el-go.png​​​​​​​
61 سمينار دوروزه  آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه 25-26 مرداد ماه ساعت 9  الي 10 واحد کرمان
حاج آقاي دكتر شامي
00/05/25 00/05/26 el-go.png​​​​​​​
60 سمينار يكروزه تفسير خطبه غدير 5 مرداد ماه ساعت 8  الي 10 واحد کرمان
حاج آقاي عرب پور
00/05/05 00/05/05 el-go.png​​​​​​​
59 سمينار يكروزه حجاب و عفاف 2 مرداد ماه ساعت 9  الي 11 واحد کرمان
آقاي دکتر عسگري
00/05/02 00/05/02 el-go.png​​​​​​​
58  دوره آموزشي  سيستم هاي AC-DC  2،4،6،9،11،13،16 مرداد ماه مركز
دکتر واسعي راد
00/05/02 00/05/16 el-go.png
57 دوره آموزشي مديريت کارسپاري 24،26،31 مرداد
2،7،9،14 شهريور ساعت 9:30 تا 12:30
مرکز 00/05/24 00/06/14 el-go.png​​​​​​​
56 دوره آموزشي شبكه +Security  25 مرداد
1،3،8،10،15،17،22،24،29 شهريور ساعت 8:30 تا 11:30
مرکز
مهندس واعظی نژاد
00/05/22 00/06/29 el-go.png​​​​​​​
55 دوره آموزشي اصول قراردادهاي بازرگاني  21،22،28،29تيرماه ساعت 9 تا 12 مرکز 00/04/21 00/04/29 el-go.png​​​​​​​
54 دوره آموزشي تجهيزات خطوط انتقال 20 و 22 و 26 و 28تيرماه ساعت 9:30 الي 13 واحد هرمزگان
مهندس مهدي قدرت آبادي
00/04/20 00/04/28 el-go.png​​​​​​​
53 دوره آموزشي ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي - 8045 26،28 تيرماه 2،4،6،9 مرداد ماه از ساعت 9 تا 13 مركز 00/04/26 00/05/09 el-go.png
52 دوره آموزشي وظايف اداري و دفتري مسئول دفتر 8432 29،22  تيرماه ساعت 9  الي 13 واحدكرمان
 مدرس : آقاي دکتر شيري اطهر
00/04/22 00/04/29 el-go.png​​​​​​​
51 قوانين،آئين نامه وتصويب نامه هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب-8709 14،16،21،23،28 تیرماه ساعت 9 تا 13 مركز 00/04/14 00/04/28 el-go.png​​​​​​​
50 دوره آموزشي بررسي شبکه آب رساني و نشت يابي 28 تير و 2 ، 4، 6 مرداد 8:30 الي15:30 مركز
مدرس : دكتر جليلي قاضي زاده
00/04/28 00/05/06 el-go.png​​​​​​​
49 دوره آموزشي مديريت آب بدون درآمد اجرا: 20،22،23،27،29  ساعت 8:30 الي15:30 مركز
مدرس : دكتر جليلي قاضي زاده
00/04/20 00/04/29 el-go.png
48 دوره  " آموزش كاربردي نرم افزار DIGSILENT "   اجرا  16,19,21,23,26 تيرماه
ساعت 12:30 تا 14:30
مركز
مدرس :اقاي دکتر اابولحسني
00/04/16 00/04/26 el-go.png​​​​​​​
47 دوره آموزشي حسابداري مالياتي اجرا  9،12،14،16،19،21،23 تيرماه
ساعت 9 تا 12
مركز
مدرس :اقاي اعتدالي
00/04/09 00/04/23 el-go.png​​​​​​​
46 دوره آموزشي سيستم هاي پنوماتيك 28 تير الي 11 مرداد روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس: مهندس جعفري
00/04/28 00/05/11 el-go.png
45 دوره آموزشي سيستم هاي هيدروليك 14 الي 23 تير روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس: مهندس جعفري
00/04/14 00/04/23 el-go.png
44 آموزش نکات کاربردي نگارشي در تنظيم نامه هاي اداري(وزارت علوم)​​​​​​​ 9 و 12 تير ماه  ساعت 9 الي 11 واحد تهران
مدرس سرکار خانم سخا
00/04/09 00/04/12 el-go.png
43 دوره آموزشي نقش (آي سي تي) خدمات آب 26-22-20-15-13 و 27 تير ماه
ساعت 9 الي 13
واحد تهران
مهندس محمدي و دکتر جليلي
00/04/13 00/04/27 el-go.png​​​​​​​
42 دوره آموزشي برنامه ريزي تعمير و نگهداري 5  الي 16 تير ماه روزهاي زوج از ساعت 9 الي 12 مركز
آقاي مهندس اسدالهي
00/04/05 00/04/16 el-go.png​​​​​​​
41 دوره آشنايي با انواع قطع كننده ها 9 تير ماه الي 3 شهريور ساعت 13 الي 16 مركز
آقاي مهندس علمايي
00/04/09 00/06/03 el-go.png​​​​​​​
40 دوره  کارگاه عيب يابي کابل 19 الي 24 تير ماه ساعت 9 الي 13 دفتر هرمزگان
مدرس : مهندس مجيد ياري ملائي
00/04/19 00/04/24 el-go.png
39 دوره مباني برنامه ريزي و کنترل پروژه تعویق دفتر هرمزگان
مدرس : دكتر وزين رام
00/05/02 00/05/05 el-go.png
38 دوره آشنايي با مفاهيم شبكه هاي هوشمند الكتريكي 5 الي 19 تير ماه آفلاين مركز
مدرس دكتر دادفر
00/04/05 00/04/19 el-go.png
37 دوره آموزشي خوردگي تجهيزات نيروگاهي و روش هاي پيشگيري 12 تير  الي 4 مرداد  
روزهاي شنبه، دوشنبه (9:30الي 12:30)
مركز
مدرس:دکتر شعباني
00/04/12 00/05/04 el-go.png
36 دوره آموزشي آشنايي استانداردهاي شبكه توزيع 6  الي 27 تير ماه  يك شنبه، سه شنبه از ساعت 9 الي 12 مرکز
آقاي مهندس اسدالهي
00/04/06 00/04/27 el-go.png
35 دوره آموزشي قوانین بودجه(وزارت علوم) اجرا» 2،5،7 تیرماه واحد تهران
 آقای اعتدالی
00/04/02 00/04/07 el-go.png​​​​​​​
34 دوره آموزشي تهيه بودجه وكنترل هزينه 5،7،9،12،14،16،19،21،23،26،28
تيرماه از ساعت 12 تا 15
مركز
مدرس آقاي اعتدالي
00/04/05 00/04/28 el-go.png​​​​​​​
33 دوره آموزشي روش پاسخگويي به مراجعين 9،7،5  تيرماه
ساعت 9  الي 13
واحد كرمان
آقاي دکتر منوچهري
00/04/5 00/04/09 el-go.png​​​​​​​
32 وبينار تخصصي آشنايي با سيستم هماهنگ و اصول طبقه بندي كالاها اجرا 25 خرداد ، ساعت 10 الي 12 مدرس: آقاي غلامحسين آرام 00/03/25 00/03/25 el-go.png​​​​​​​
31 دوره مهارتهاي عمومي مديريت – برقراري ارتباط 31،30،26خرداد ماه
ساعت 9  الي 13
دفتر كرمان
آقاي دکتر منوچهري
00/03/26 00/03/31 el-go.png​​​​​​​
30 دوره آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاري 30خرداد ماه
 و 1 ، 6 تيرماه
ساعت 9  الي 12
دفتر كرمان
آقاي دکتر وزين رام
00/03/30 00/04/06 el-go.png
29 دوره آموزشي طبقه بندي مستندات و اسناد(ويژه وزارت علوم) اجرا: 26 و 31 خرداد واحد تهران
مدرس : مهندس شيري
00/03/26 00/03/31 el-go.png​​​​​​​
28 دوره آموزشي اصول انعقاد قراردادها (ويژه وزارت علوم) اجرا : 23،25،30 ساعت 9 الي 11 واحد تهران
مدرس : دکتر اسدي
00/03/23 00/03/30 el-go.png
27 دوره  اصول ايمني در نيروگاه و دستورالعمل هاي آن      24،25،26،29،30،31، خرداد و 1 تيرساعت 9 الي 12 مركز
مهندس مهدي پور
00/03/24 00/04/01 el-go.png
26 دوره آموزشي کار با نرم افزار weap - شناسه 1065 23،26،30 خرداد 2،6،9 تيرماه ساعت 8:30 الي 12:30 مركز
مدرس :دكترجلالي
00/03/23 00/04/09 el-go.png
25 دوره تميزسازيهاي فيزيکي و شيميايي تجهيزات نيروگاهي     از  12 خردادلغايت 2 تير ( آفلاين ) مركز
مدرس:  دكتر شعباني
00/03/12 00/04/02 el-go.png​​​​​​​
24 دوره انواع خدمات درماني و قراردادهاي مرتبط(وزارت علوم) 17 و 19 خرداد
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس : خانم دکتر ايزدموسي
00/03/17 00/03/19 el-go.png
23 دوره آموزشي آسيب هاي اجتماعي(وزارت علوم) 18 و 23 خرداد
ساعت 9 الي 12
واحد تهران
مدرس : آقاي دکتر لواساني
00/03/18 00/03/23 el-go.png
22 دوره آموزشي پدافند اقتصادي (دفاع اقتصادي) 23 خرداد 1 تير
از ساعت 11 تا 14
​​​​​​​مرکز
دکتر خدادی
00/03/23 00/03/25 el-go.png​​​​​​​
21 دوره آشنايي با حقوق و تکاليف کارکنان و مقررات انضباطي 23 خرداد ماه
ساعت 9  الي 13
واحدكرمان
 دکتر حسين آبادي
00/03/23 00/03/23 el-go.png​​​​​​​
20 دوره آموزشي رله و حفاظت الکتريکي(کد: 3277) 29،30،31 خرداد ساعت 9 الي 13 دفتر هرمزگان
دکتر کاظمي کارگر
00/03/29 00/03/31 el-go.png
19 دوره آموزشي روش هاي دفع اکولوژيکي فاضلاب اجرا : 26 و 29 خرداد و 2 و 5و 9 تير ماه ساعت 9 الي 3  مركز
مدرس دكتر هاشمي
00/03/26 00/04/9 el-go.png​​​​​​​
18 دوره آموزشي كارگاه عيب يابي كابل- كد3521 تعويق
 
    el-go.png​​​​​​​
17 آشنايي با لوازم حفاظت فردي و گروهي کد3324 مورخ : 24،25،26 خرداد
ساعت 9 الي 13
استان هرمزگان
مدرس:مهندس سپهر وفائي
00/03/24 00/03/26 el-go.png​​​​​​​
16 دوره آموزشی(CCNA)-Routing & switching 17،19،22،24،26،29،31 خرداد و2،5،7،9 تیر ماه
از ساعت 10 تا 13
مركز
مدرس مهندس پور فرد
00/03/17 00/04/09 el-go.png​​​​​​​
15 هزینه یابی بر اساس فعالیت های (ABC)  12-10-5 و 19 خرداد   ساعت : 9 الی 12 واحد تهران
مدرس : آقاي صداقت شيرازي
00/03/05 00/03/9 el-go.png​​​​​​​
14 دوره آموزشي آشنايي با حفاظت سيستم هاي قدرت روش اجرا : آفلاين
 
مركز
مدرس:دکتر کاظمي کارگر
00/03/17 00/04/07 el-go.png​​​​​​​
13 دوره آموزشي  نقش (آي سي تي)در خدمات بخش آب  2-4-9 خرداد ساعت 9 الي13
11 خرداد ساعت 8:30 الي14   

18 خرداد ساعت 9 الي 13

مركز
دكتر جليلي قاضي زاده

00/03/02 00/03/18 el-go.png​​​​​​​
12 دوره آموزشي  خوردگي و رسوب گذاري اجرا: 19-22-26-29- خرداد و 2 تير مركز
مدرس: دکتر شعباني
00/03/19 00/04/02 el-go.png
11 دوره آموزشي   آب و توسعه پايدار  8-10-17-19-22-24خردادماه
8:30 الي 10:3
واحد تهران
 آقاي دکتر هاشمي
00/0308 00/03/24 el-go.png
10 دوره آموزشي متره و برآورد - کد 3470 از 27 ارديبهشت تا 24 خرداد
( دوشنبه چهارشنبه )از ساعت 10 تا 12:30

مركز
دكتر تيزقدم

00/02/27 00/03/24 el-go.png​​​​​​​
9 دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيک آموزش -8941 27،29 ارديبهشت -3،5 خرداد دوشنبه،چهارشنبه ها مركز
مدرس :دکتر خدادادي
00/02/27 00/03/05 el-go.png​​​​​​​
8 دوره آشنايي با لايه ‏هاي سامانه سيماب فا(سپتا، سابفا و...)
و نحوه گزارش‏گيري و تحليل داده‏ ها
چهارشنبه 29 ارديبهشت 5 و 12 خرداد -ساعت 9 الي12 مرکز 00/02/29 00/03/12 el-go.png​​​​​​​
7 دوره آموزشي انتقال حرارت و مبدل هاي حرارتي  با كد 4023 28 ارديبهشت الي 22 خرداد  روزهاي شنبه و سه شنبه 9:30 الي 12:30 مرکز 00/02/28 00/03/22 el-go.png
6 دوره ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب 18-22-25-29 ارديبهشت ماه
ساعت 9 الي 12
 مركز  
مدرس : دكتر بدليانس
00/02/18 00/02/29 el-go.png​​​​​​​
5 دوره آموزشي  مباني HSE - با كد 3080(آفلاين) 1400/02/18  الي 1400/02/30  مركز  
مدرس :سپهر وفايي
00/02/18 00/02/30 el-go.png​​​​​​​
4 دوره آموزشي شستشوي شبکه آب و  و مخازن 19-21-26-28 ارديبهشت و 2 خرداد
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر تیزقدم
00/02/19 00/03/02 el-go.png​​​​​​​
3 دوره آموزشي مديريت و كنترل پروژه -با كد 7053 00/02/13 الي 00/03/03
روزهاي دوشنبه چهارشنبه(9:30- 12:30)
مرکز
مدرس: دکتر وزین رام

00/02/13

00/03/03 el-go.png​​​​​​​
2 مديريت تعارض منافع در صنعت آب و برق TGCM-1104 5 و 7 ارديبهشت ساعت 11- الي 13 استان مركزي
آقاي منوچهري راد
00/02/05 00/02/07 el-go.png​​​​​​​
1 دوره آشنايي با اقتصاد مهندسي نيروگاه 31 فروردين و 5،7،12،19،21،26 ارديبهشت ماه
ساعت 9:30 الی 12:30
مرکز آموزش های تخصصی
مدرس:اقاي دكتر وزين رام​​​​​​​
00/01/31 ​00/02/26 el-go.png​​​​​​​
 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​