عضويت رسمي در انجمن دانشگاه باز ، و تحصيلات از راه دور (تحت نظر يونسكو) از سال 1388

Responsive Image
ICDEInternational Council for Open and Distance Education -
 1-   ارائه روش هاي نوين آموزش الكترونيكي
2-   تبادل اطلاعات و ايجاد ارتباط ميان برگزاركنندگان دوره هاي مجازي
3-   برگزاري همايش و سمينار آن لاين با موضوع آموزش الكترونيكي
4-   ارتقاء همكاري هاي ميان فرهنگي به وسيله آموزش الكترونيكي
5-   اطلاع رساني در مورد آخرين دستاوردهاي علمي و آموزشي در اين حوزه
6-   طرح OER (منابع آموزشي باز)
7-   عضویت در اين سازمان بین المللی مزیت های بسياري دارد كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
8-   گسترش همكاري ميان اعضاي ICDE به عنوان پيشتازان حوزه آموزش مجازي
9-   اطلاع رساني در خصوص آخرين رويدادها و يافته ها ي اين حوزه
10 -  به اشتراك گذاشتن دانش و اطلاعات مرتبط با اين حوزه ميان مراكز مختلف
11-   ارتقاء سطح فعاليت هاي آموزشي و خدماتي
12-   برگزاري همايش و كنفرانس هاي از راه دور با شركت اعضاء
13- ز  ارائه مجموعه مقالات همايش هاي برگزار شده