صحت و صدور گواهینامه

کاربر گرامی ؛

با عنایت به استقرار نظام مدیریت یکپارچه آموزش بر اساس استاندارد ISO:29990 ، بدینوسیله امکان صحت صدور گواهینامه صادره مرکز آموزش های تخصصی مهیا گردیده است. اصالت مدارک گواهینامه های صادره ِ دانشپذیرانی که بر اساس آئین نامه آموزشی و انضباطی در دوره آموزشی ذیربط شرکت نموده، و پس از گذراندن آزمون و ارزیابی های آموزشی ایشان ، موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی گردیده اند، به شرح ذیل قابل بررسی میباشند:
1- دکمه ذیل را کلیک نموده و سپس شماره شناسه  15 رقمی درج شده بر بخش پایین صفحه گواهینامه  را در کادر مربوطه وارد نمائید و سپس دکمه بررسی را کلیک فرمائید.
2- اصالت صدوربر اساس سامانه بررسی و نتیجه اعلام میگردد.

 
نمونه گواهینامه دوره آموزشی
scan0072.png
2-logofinal.jpg