کمیته اخلاق در پژوهش زیستی

کمیته اخلاق در پژوهش زیستی از آبان ماه سال 1394 در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز با حضور اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی شروع به فعالیت کرده است. اعضاء این کمیته در حال حاضر آقایان دکتر حمیدرضا پوراعتماد (پژوهشکده علوم شناختی و مغز)، دکتر محسن دهقانی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)، دکتر فریبرز هوانلو (دانشکده تربیت‌بدنی)، دکتر حسن رجبی مهام (دانشکده علوم و فناوری زیستی)، دکتر محمد راسخ (دانشکده حقوق)، دکتر سید‌طه مرقاتی خویی (دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، دکتر مجتبی زارعی (پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی)، دکتر عبدالمجيد مهدوی دامغانی (پژوهشکده علوم محیطی) و خانم‌ها دکتر آتوسا علی احمدی (پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی) هستند.
اعضای کمیته
  • 1- دکتر حمیدرضا پوراعتماد (پژوهشکده علوم شناختی و مغز)

  • 2- دکتر محسن دهقانی (دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی)

  • 3- دکتر فریبرز هوانلو (دانشکده تربیت‌بدنی)

  • 4- دکتر حسن رجبی مهام (دانشکده علوم و فناوری زیستی)

  • 5- دکتر سید‌طه مرقاتی خویی (دانشکده حقوق دانشگاه تهران)

  • 6- دکتر مجتبی زارعی (پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی)

  • 7- دکتر عبدالمجيد مهدوی دامغانی (پژوهشکده علوم محیطی)

  • 8- دکتر آتوسا علی‌احمدی (پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی)

اطلاعات تماس:
29902009
ethicscomittee[at]sbu.ac.ir
پیوندها:
فرم‌ها و بخش نامه‌های کمیته اخلاق