صفحه اصلی
بررسی ظرفیت‌های همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و وزارت نیرو
  • 9183 بازدید

​​​​​​

طی جلسه مشترک رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی و مدیر همکاری های علمی و بین‌المللی دانشگاه با آقای میرزا خانی دستیار ویژه وزیر نیرو در امور کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، ظرفیت‌های همکاری طرفین مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که روز شنبه 18 بهمن 1399 بصورت حضوری-ویدیویی برگزار شد دکتر کریمیان مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه از طریق ارتباط ویدئویی در خصوص همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه به عنوان مرجع ملی همکاری‌های علمی با روسیه و دکتر رشیدی رئیس و آقای سنجربیگی مدیر ارتباط با صنعت مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه در خصوص ظرفیت‌های آموزش تخصصی در فعال‌سازی همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور روسیه توضیحاتی ارائه کردند.

همچنین دکتر میزراخانی در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری همکاری با اوراسیا و ضرورت ورود منسجم دانشگاه‌ها برای رفع نیاز‌های علمی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه مطالبی ارایه نمود.  با توجه به اهمیت جایگاه دو طرف در ارتباط علمی، اقتصادی و تجاری با کشور روسیه، توافق هایی به منظور همکاری نزدیک و مستمر برای اجرایی نمودن مباحث مطرح شده صورت پذیرفت

 

.

​​​​​​​

​​​​​​​