صفحه اصلی
آغاز سنجش صلاحیت حرفه ای پییمانکار ان وزارت نیرو توسط مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه
  • 1 بازدید

 

 

آغاز سنجش صلاحیت حرفه ای پییمانکار ان وزارت نیرو توسط مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه
طرح کشوری سنجش صلاحیت حرفه ای پیمانکاران وزارت نیرو توسط مرکز آموزشهای تخصصی از شهر مقدس قم آغاز شد . در این رویداد کارکنان پیمانکار شرکت توزیع نیروی برق قم به مدت دو روز در حوزهای دانشی ، عملیاتی ، تخصصی ، پزشکی و روانشناختی مورد ارزیابی قرارگرفتند. لازم به ذکر است سنجش صلاحیت حرفه ای پیمانکاران وزارت نیرو یک طرح ملی و عظیم بوده که در گام نخست با همکاری شرکت توانیر برای شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق اجرا خواهد شد.


 

 


​​​​​​​

افزودن نظرات