صفحه اصلی
طرح ملی فرآیند ارزیابی و سنجش صلاحیت
  • 254 بازدید

طرح ملی فرآیند ارزیابی و سنجش صلاحیت
در ادامه اجرای طرح ملی فرآیند ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران وزارت نیرو توسط مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، 271 نفر از پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به مرکزیت کازرون مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.
 در این رویداد که با حضور تعدادی از مقامات استانی و شهرستان افتتاح شد ، مشاغل 7 گانه سیمبانان اتفاقات و عملیات ، بهینه سازی شبکه و پست ، خط گرم و تعمیرات پست و مامورین تست و نصب لوازم اندازه گیری و مامور قطع و وصل دیماندی و غیر دیماندی  طی 3 روز در حوزه‌های دانشی، مهارتی عملی، شخصیت و روان‌شناسی و سنجش جسمانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.
لازم به توضیح است ، مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی اولین و تنها سازمانیست که تاکنون این طرح را در کشور انجام داده است

 

​​​​​​​

 

 


​​​​​​​

دانلود فایل