صفحه اصلی
🔺گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ🔻
  • 16006 بازدید

گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

طی جلسه ای که در تاریخ 22/1/1401 با حضور جمعی از مدیران و اساتید دانشگاه و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  برگزار شد در خصوص گسترش همکاری های دانشگاه شهید بهشتی و آن شرکت بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه که به میز بانی مرکز آموزشهای تخصصی در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار شد ، دکتر میغی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن تقدیر از فعالیت های دانشگاه در حوزه آموزهای تخصصی ، برلزوم گسترش همکاری ها تاکید کردند. همچنین دکتر رشیدی رئیس مرکز آموزشهای تخصصی گزارش مختصری از اقدامات صورت گرفته در خصوص آموزش کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق ارائه دادند. در ادامه اساتید دانشکده برق به ارائه دیدگاههای خود درخصوص افزایش کیفیت دوره های آموزشی پرداخته و مقرر گردید این نکات در ادامه همکاری ها مد نظر قرارگیرد

در پایان حاضرین از امکانات کارگاهی پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور بازدید به عمل آوردند.