صفحه اصلی
ارائه غرفه نمايشگاهي مرکز آموزش هاي تخصصي ، همجوار هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت
  • 125603 بازدید

ارائه  غرفه نمايشگاهي مرکز آموزش هاي تخصصي ، همجوار  هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت

مركز آموزش هاي تخصصي، با راه اندازي غرفه مربوطه و ارائه توضيحات و مستندات اطلاع رساني و اگاه سازي ،  تحت محور هاي ذيل ، طي مورخ  01/11/05 لغايت 01/11/06 نسبت به بيان ماموريت و ترويج خدمات به بازيد كنندگان محترم ، مبادرت ورزيد .

  • اطلاع رساني و ترويج  و توسعه خدمات  و همكاري هاي آموزشي
  • اطلاع رساني و بيان راهبرد هاي نظام مديريت يكپارچه ايزو (ISO9001-45001-14001-29993)
  • اطلاع رساني برنامه هاي  آموزشي (تقويم اجراي آموزش ها)


​​​​​​​