صفحه اصلی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ماده 17 آئین نامه حمایت از تولید ، دانش بنیان ، فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق
  • 29300 بازدید

 

برگزاری اولین جلسه کارگروه ماده 17 آئئین نامه حمایت از تولید ، دانش بنیان ، فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه به میزبانی مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه اولین جلسه کارگروه  ماده 17 آیین نامه حمایت از تولید ، دانش بنیان ، فناور و اشتغال آفرین درحوزه شرکتهای توزیع نیروی برق برگزار شد.
در این جلسه که نمایندگان وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز حضور داشتند در خصوص اجرای سبد آموزشی شبکه های توزیع و حضور دانشجویان رشته برق قدرت در این صنعت بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر گردید برنامه ریزی لازم جهت آغاز برنامه های آموزشی مشترک از ابتدای مهر ماه صورت پذیرد

 

افزودن نظرات