سامانه‌ها و نرم‌افزارهای معاونت پژوهشی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، با بهره‌گیری از توان متخصصین، سامانه‌های پژوهشی مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
این سامانه‌ها به ترتیب زیر در راستای سهولت دسترسی به بالا بردن کیفیت پژوهش، ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند.

سامانه‌ بیت

سامانه بهره‌بردای یکپارچه از تجهیزات (بیت) از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و با هدف افزایش بهره‌وری، یکپارچه‌سازی و سهولت بیشتر در ارائه خدمات پژوهشی به متقاضیان طراحی و اجرا گردیده است. با بهره‌گیری از تسهیلات سامانه بیت، امکان جستجو، ثبت و پیگیری سفارش به‌منظور بهره‌گیری از خدمات پژوهشی دستگاهی و کلینیکی قابل ارائه در دانشگاه شهید بهشتی به‌صورت یکپارچه در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفته و کلیه تراکنش‌های مالی نیز در همین سامانه ثبت و قابلیت پیگیری خواهند داشت.

سامانه سرمد

سامانه رایانش موازی دانشگاه با هدف فراهم آوردن بستر تحقیق حرفه‌ای و پر سرعت، با همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه راه‌اندازی شده است.

سامانه علم‌سنجی دانشگاه

سامانه علم سنجی اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ با هدف استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌‌سنجی اعضای هیات‌علمی دانشگاه، توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده سازی و اجرا شد.

سامانه نگاه پژوهشی

سامانه نگاه (نمایش گزارش‌های آماری هدفمند) پژوهشی اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1401 با هدف ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و حوزه‌های دانشی توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده‌سازی و اجرا شده است.در این سامانه، با استخراج و نمایش به‌روز اقلام آماری و شاخص‌های پژوهشی به تفکیک دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، حوزه‌های دانشی و دانشگاه، ارزیابی عملکرد پژوهشی توسط مدیران پژوهشی دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.همچنین در این سامانه شاخص‌های پژوهشی شامل سرانه مقالات نمایه شده هر عضو هیات‌علمی در Scopus ، سرانه مقاله‌های مشترک با دانشگاه‌ها / مؤسسه‌های خارج از کشور، سرانه مقاله‌های فهرست سیاه، سرانه مقاله‌های فهرست عالی ،سرانه طرح‌های برون‌سازمانی، سرانه مبلغ طرح‌های برون‌سازمانی(میلیون ریال)، سرانه کتاب‌های چاپ شده، سرانه مقاله‌های Q1، سرانه اعتبار ویژه (میلیون ریال)، نسبت تعداد مقاله‌های Q1 به تعداد کل مقالات، سرانه کل استنادات دریافت شده این مقالات در Scopus و سرانه مقالات فارسی ارائه و نمایش داده شده است.

سامانه خیام

سامانه خیام، سامانه رتبه‌بندی نشریه‌های بین‌المللی است که در سال 1399 با هدف ایجاد رتبه­‌بندی و بستری برای نمايش اطلاعات رسته‌بندی نشريه‌های خارجی، توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پیاده‌سازی و اجرا شده است.

نرم‌افزار ترفیع و گرنت 1400

نرم افزار محاسبه گرنت و ترفیع

راهنما

راهنمای تکمیل وب‌سایت شخصی اساتید

Responsive Image