صفحه اصلی
دوره هاي آموزشي پائيز 1400 ، ويژه شركتهاي آب منطقه اي ومديريت منابع آب
  • 1422 بازدید

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه در نظر دارد دوره آموزشی را به شرح ذيل جاری برگزار نماید .

 

 


 


​​​​​​​

 

​​​​​​​