صفحه اصلی
همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور
  • 10568 بازدید

همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور

جلسه ای به منظور بررسی راه‌های ایجاد و گسترش همکاری‌های مشترک بین دانشگاه شهیدبهشتی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور دکتر رشیدی، رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی و دکتر لیاقتی، عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور، سه‌شنبه 10 آبان برگزار شد؛ دو طرف برای شروع همکاری آموزشی در حوزه های روستایی وکشاورزی به توافق رسیدند. براین اساس مقرر شد تقویم آموزشی مشترکی تهیه وتدوین شود.  
 در این جلسه، رئیس اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش‌های تخصصی و جمعی از مدیران سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور حضور داشتند.

 

 

دانلود فایل