صفحه اصلی
فراخوان بهار 1401 دوره های فنی تخصصی بخش آب و فاضلاب
  • 1397 بازدید

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

فراخوان بهار 1401 دوره های فنی تخصصی بخش آب و فاضلاب
ویژه شرکت های آب و فاضلاب و صنایع وابسته
10 دوره مرتبط با مشاغل فنی آب و فاضلاب به شرح بروشور ذیل:


​​​​​​​

.