صفحه اصلی
ورود دانشگاه شهيد بهشتي به آموزش بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي
  • 27533 بازدید

ورود دانشگاه شهيد بهشتي به آموزش بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي

 
 
 

​​​​​​​   طي نشستي كه بين مديران مركز آموزش‌هاي تخصصي دانشگاه شهيد بهشتي با مهدي شكوري، مديركل امور بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي برگزار شد، مذاكرات اوليه براي ورود دانشگاه شهيد بهشتي به ارائه آموزش‌هاي تخصصي بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي انجام شد.

لازم به ذكر است؛ اين سازمان داراي 14 ميليون بيمه شده است و در مجموع جمعيتي بالغ بر 44 ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

مهدي شكوري، مديركل امور بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي از دانش‌آموختگان دانشگاه شهيد بهشتي است.