فراخوان دوره آموزشي آنلاين خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري
  • 481 بازدید
17 آذر 1400

فراخوان دوره آموزشي آنلاين خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

به اطلاع میرساند مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه در نظر دارد ، فدوره آموزشي آنلاين خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري را تحت سامانه آموزش الكترونيكي تحت اطلاعات كاربرگ دوره ذيل اجرا نمايد

 

 

افزودن نظرات