صفحه اصلی
برگزاري دوره آموزشي آنلاين خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري
  • 1109 بازدید

فراخوان دوره  آموزشي آنلاين خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري:

به اطلاع میرساند مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه در نظر دارد ، فدوره آموزشي آنلاين خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري را تحت سامانه آموزش الكترونيكي تحت اطلاعات كاربرگ دوره ذيل اجرا نمايد