صفحه اصلی
دوره ه هاي آموزشي پائيز 1400 ، ويژه شركت هاي آب منطقه اي ومديريت منابع آب
  • 1329 بازدید

فراخوان برگزاری دوره ههاي آموزشي پائيز 1400

به اطلاع میرساند مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه در نظر دارد ،  دوره هاي آموزشی   ويژه شركت هاي آب منطقه اي ومديريت منابع آب به شرح كاربرگ ذيل برگزار نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​