صفحه اصلی
برگزاری دومین جلسه تحقیق و توسعه مرکز آموزش‌های تخصصی در سال 1400 با موضوع آموزش‌های مرتبط با مدیریت خشکسالی
  • 26815 بازدید

برگزاری دومین جلسه تحقیق و توسعه مرکز آموزش‌های تخصصی در سال 1400 با موضوع آموزش‌های مرتبط با مدیریت خشکسالی

در راستای مشارکت حداکثری دانشگاه در حل مشکلات جامعه، دومین جلسه تحقیق و توسعه مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400 با موضوع طراحی و اجرای آموزش‌های مرتبط با خشکسالی، در تاریخ 23/01/1400 بصورت مجازی برگزار شد. در این جلسه تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه به همراه همکارانی از صنعت آب و فاضلاب کشور و مدیرکل محترم دفتر آموزش و تحقیقات وزارت نیرو به تبادل نظر در خصوص راهکارهای مبتنی بر آموزش در مدیریت خشکسالی پرداختند. با توجه به کاهش بارندگی در سال آبی جاری، قرار است مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه براساس نتایج خروجی این جلسات نسبت به برگزاری دوره‌های مورد نیاز، مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط و همچنین آموزش‌های عمومی اقدام نماید.​​​​​​​