صفحه اصلی
فراخوان بهار دوره" مدیریت آمار در سازمان "1401
  • 1067 بازدید

فراخوان بهار  دوره"  مدیریت آمار در سازمان "1401

ویژه کلیه شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو
*دوره مرتبط با مشاغل مربوط به  آمار و فناوری اطلاعات


​​​​​​​

​​​​​​​

.