صفحه اصلی
فراخوان دوره " آشنایی با وسایل اندازه گیری و کنترل"
  • 1453 بازدیدفراخوان دوره " آشنایی با وسایل اندازه گیری و کنترل"

به اطلاع میرساند مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه در نظر دارد ، فراخوان دوره " آشنایی با وسایل اندازه گیری و کنترل" را تحت سامانه آموزش الكترونيكي تحت اطلاعات كاربرگ دوره ذيل اجرا نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​