صفحه اصلی
دوره هاي آموزشي پائيز 1400 ، ويژه شركت هاي آب و فاضلاب و صنايع وابسته( پائيز 1400)
  • 1478 بازدید

فراخوان برگزاری دوره ههاي آموزشي پائيز 1400

به اطلاع میرساند مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه در نظر دارد ،  يژه شركت هاي آب  و فاضلاب و صنايع وابسته( پائيز 1400) شرح كاربرگ ذيل برگزار نمايد

 

 

 

 


 


​​​​​​​

 

​​​​​​​