صفحه اصلی
🔺 برگزاری آزمون سنجش شایستگی دریا نوردان🔻
  • 1415 بازدید

برگزاری آزمون سنجش شایستگی دریا  نوردان

درراستای همکاری های مشترک دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بنادر و دریانوردی آزمونهای سنجش شایستگی در یانوردان در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور آغاز گردید . در این رویداد که به همت مرکز آموزشهای تخصصی از تاریخ 17/2/1401 آغاز شد ، بیش از 400 دریانورد به مدت یک ماه در آزمونهای  کتبی و شفاهی شرکت خواهند نمود.

دانلود فایل