صفحه اصلی
شروع مجدد کارگاه های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه
  • 1043 بازدید

شروع مجدد کارگاههای آموزشی مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه
با کنترل نسبی همه‌گیری کرونا و با توجه به بهبود شرایط ، مرکز آموزشهای تخصصی برگزاری کارگاه های آموزشی خود را با کارگاه آشنایی با بهره برداری شبکه های هوایی ویژه شرکت های  توزیع نیروی برق تهران بزرگ  و استان البرز از سر گرفت . در این دوره ها که در سایت آموزشی پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور برگزار می‌گردد در مجموع بیش از 1000 فراگیر مهارت کار در شبکه های هوایی را کسب خواهند کرد .