صفحه اصلی
جلسه روسای مرکز آموزشهای تخصصی و پژوهشکده لیزر وپلاسما
  • 1797 بازدید

در تاریخ 7/10/1399 دکتر رشیدی رئیس مرکز آموزشهای تخصصی با حضور در محل پژوهشکده لیزر وپلاسما ، ضمن بازدید از مجموعه، طی جلسه ای با دکتر توسلی رئیس پژوهشکده مذکور در خصوص همکاری های آموزشی به توافقاتی دست یافتند . در این جلسه مقرر شد طرفین بستر مناسب جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت در حوزه های تخصصی پژوهشکده لیز وپلاسما را فراهم نموده ودر اسرع وقت نسبت به شروع برگزاری دوره های مشترک اقدام نمایند.