صفحه اصلی
ارتقاء سامانه آموزش الكترونيكي مركز
  • 1592 بازدید

 ارتقا ظرفیت پردازش و زیر ساخت و ماهیت سامانه آموزش الکترونیکی

 

با عنایت به برنامه ریزی و اجرای مجموعه عملیات صورت پذیرفته در راستای ارتقاء سخت افزاری و ظرفیت پردازش و انتقال داده سرور آموزش الکترونیکی مركز آموزش هاي تخصصي در محور هاي(پردازش ،حافظه، استوریج و پهنای باند اختصاصي) با هدف ارائه هرچه كمّي و كيفي تر آموزش هاي برخط،بدین سبب بهبود چشمگیر ظرفیت اجرایی، قابلیت ،سرعت،کیفیت خدمات از مورخ 20/10/99 در اجرای آموزش الکترونیکی طبق محورهاي پنجگانه و دستاورد های ذیل مورد تجربه می باشد.