صفحه اصلی
موفقيت مركز آموزش هاي تخصصي، در کسب و تمديد اعتبار گواهينامه هاي استاندارد ايزو(نظام مدیریت یکپارچه (IMS)و استاندارد تخصصي آموزش (ISO29993))ویژه سال 1404-1403
  • 42629 بازدید

موفقيت مركز آموزش هاي تخصصي، در کسب و تمديد اعتبار گواهينامه هاي استاندارد ايزو(نظام مدیریت یکپارچه (IMS)و استاندارد تخصصي آموزش  (ISO29993))ویژه سال 1404-1403

​​​​​​​  در راستاي اجراي فرايندهاي بهپويي و بهبود بهروري سازماني در مرکز آموزش های تخصصی ، بر اساس  نظام  مديريت یکپارچه(IMS) بويژه در بخش كيفيت خدمات آموزشی و یادگیری مورد ارائه  ، از سال 1392 مبادرت به اجراي موازين و رعايت  الزامات استاندارد هاي بين المللي نموده ،  و همواره خود را قائل بر رعایت مباني اصولي بهبود مستمر و بهپويي  سازماني  و حفظ سرآمدي و ارتقاء سطح رقابت پذيري با ساير سازمان هاي آموزشي ،   تحت تنظیم برنامه راهبردی و بازنگری های سالانه ، خودرا موظف به اجرای ماموریتدر ارتقا مهارت، شایستگی و دانش افزایی نیروی انسانی سازمان های متقاضی آموزش ،  با بهره بهری بهینه از منابع گسترده آموزش و حامی آموزش ِ دانشگاه شهيد بهشتي  تلقی و در این راستا همواره کوشیده است.

     با این رویکرد و هم راستايي با الزامات و موازین چهار موضوع استاندارد ذیل، و بر اساس برنامه راهبردی پیامد گرا و  خط مشي نظام مديريت يكپارچه ، هر ساله نسبت به برگزاري جلسات بررسی ارزیابی مميزي و تمديد اعتبار، با حضور نمایندگان موسسۀ گواهي دهنده  BQC و اعتبار دهنده ​​​​ESYD  (مستقر در اتحادیه اروپا) ،فعالیت هایی مستمرکیفی و اثر بخشی آموزشی ،  را در قالب اصلاح و بهبود روش های اجرایی و سامانه های نرم افزاری در ایجاد محیطی پویا و امن  معمول نموده است.

  از اینرو متعاقب برگزاری جلسه ممیزی در مورخ 1402/12/12، در مورخ  1403/03/28  به دریافت گواهینامه استاندارد در محوهای ذیل مفتخر گردید:

        ISO: 9001   نظام استانداد مدیریت کیفیت سازمان
     
   ISO:45001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان
    
   ISO:14001 استاندارد مدیریت عوامل زیست محیطی
    
   ISO:29993:استاندارد تخصصي مديريتِ آموزش

ردیف

موضوع

شناسه مرجع

1*

ISO: 9001  نظام استاندارد  مدیریت کیفیت سازمان

100CN21224WW2060

2*

ISO:45001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان

500C N 2 1 2 2 4WW2 031

3*

ISO:14001 استاندارد مدیریت زیست محیط

1 6 0 0 C N 2 1 0 8 7 W W 2 0 3 1

4

ISO29993 استاندارد تخصصی آموزش (استاندارد آموزش های تخصصی)

9 0 0 C N 2 0 0 0 1 WW1 4 4 1​​​​​​​

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

*توضیح : IMS مخفف عبارت Integrated management system به معنای سیستم مدیریت یکپارچه  و شامل استانداردهای ردیف ۱ -۲-۳  جدول فوق می باشد

​​گواهینامه نظام یکپارچه(IMS) مرکز آموزش های تخصصی ویژه سال1403-1404

​​​​​​4 فقره گواهینامه(ISO45001-9001-29993-14001) دریافتی سال 1403-1404​​​​​​


​​​​​​​
  


​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​certificate Verify✅ ​​​​​​​

 BQC: https://bqc.gr/en🔵
 ESYD: https://www.esyd.g
🔴

ISO Web site (International Organization for Standardization) https://www.iso.org🌐
IAF Web site (International Accreditation Forum) https://iaf.nu🌐​​​​​​​

 

بیان نتایج و محور های عملیاتی نظام مدیریت یکپارچه جهت تمدید اعتبار :

1- بهبود چشمگیر بهره وری سازمانی مرکز آموزش های تخصصی ،  متاثر از چابک سازی فرایند های آموزش و حامی آموزش مورد تاکید اهداف برنامه های نظام مدیریت یکپارچهIMS(گسترش تعاملات تحت اتوماسیون نرم افزاری)
2-تمرکز بر فرایند های بهبود مستمر طبق  توسعه کارکرد های سامانه مطابق با اهداف و برنامه  IMS با نتایج کیفی (درمحورهای مدیریت اطلاعات حق التدریس و مدیریت مالی دوره های آموزشی پیاده سازی سطح 3 و 4 کریک پاتریک در موضوع ارزیابی اثر بخشی ، یکپارچه سازی اطلاعات سامانه، با سامانه قدیمی(stc) و همچنین اجرای 50 فقره اصلاح عملکرد سامانه) و گسترش بهره برداری از سامانه جامع مدیریت آموزش و یاد گیری(LTMS) جهت اجرای کامل درجه فرایند های معمول( مورد اشاره سند اهداف و برنامه نظام یکپارچه) حوزه ستاد و عملیات و خدمات آموزشی و یادگیری مرکز ، با انطباق بر الزمات نظام ISO29993( تمرکز تغییرات اساسی اولویت بر یادگیری(با ابزار یادگیری الکترونیکی) در ازاء آموزش)
3- ارتقاء کیفی - رضایت فراگیران با توجه به نتایج ارزیابی ها و مسئولین آموزش سازمان های آموزش گیرنده،  توسط فراهم آوری تسهیلات ستادی ، برنامه ریزی آموزشی و سنجه های ازمون برخط و ... تحت فرایند اصولی سامانه نرم افزاری اجرا ده
4- تجهیز بخش آموزش الکترونیکی به الزامات قطعی ISO29993(نظیر بهره بری اصولی از بخش LMS ،  سامانه مندی در محتوای آموزشی برخط و درون خطی و آزمون ها(پیش آزمون و آزمون نهایی)
5- اتوماسیون و حافظه مند نمودن فرایند ارزیابی کیفی، و همچنین ارزیابی اثر بخشی سطح واکنش، تحت سامانه مورد اشاره (الزام 9001-29993)
6- بسط کارآفرینی آموزشی، تحت توسعه همکاری ها با کارگزاران آموزش( طبق الزامات 29993)
7- تمرکز بر اجرای فعالتهای برون کاغذی و کاهش حجم چشمگیر مستندات کاغذی فیزیکی(ISO14001)، با اتکال بر حوزه مدیریت اطلاعات سامانه LTMS (نظیر مستندات حضور غیاب و لیست نمرات و کارنامه الکترونیکی،برگه های ارزیابی ، گواهینامه الکترونیکی با امکان ردیابی و صحت صدو،  و همچنین گزارشات آماری وجمع بندی های اطلاعاتی  و...)در کاهش مصارف مضر برای محیط زیست
8- هوشمندسازی تعاملاتیِ ذینفعان(نظیر داشبورد مسئولین آموزش شرکت ها، داشبورد کارگزاران آموزش و دفاتر نمایندگی ها) تحت سازوکار سامانه LTMS منطبق بر رهیافت های برنامه راهبردی مرکز
9- اجرای ارزیابی و انعکاس نظرسنجی کارگزاران آموزش، تحت فرم های نظر سنجی در راستای رفع نواقص
10- ارائه پایندی بر اهداف برنامه مدون IMS در راستای توسعه زیرساختاری سازمان الکترونیکی مرکز در همسو سازی بخش ها ، وحدت رویه فرایندی ، و چابک سازی عملیات با هدف ارتقا کیفیت ، بر اساس سامانه و الزامات 9001
11- تنظیم مستندات نظام مدیریت یکپارچه (در جلسه ممیزی در حدود 700 صفحه )با اتکاء بر تجربه 9 ساله نماینده مدیریت، در حضور جلسات ممیزی ایزو
12- تمرکز و برنامه ریزی توسعه زیر ساختاری (تحت سامانه)  بر درامد اختصاصی  بر پایه اجرای طرح های نوین نظیر اجرای زیر سامانه خرد آموزیCMooc)) تحت توسعه سامانه LTMS  با پوشش کامل عملیات
13- پیش بینی و ارزیابی ریسک های فرایندی ، توسط آینده پژوهی حوزه آموزش/یادگیری متاثر از حقایق شیوه خدمات در دوره پساکرونا(توسعه سخت افزاری و نرم افزاری میز خدمت در ارائه آموزش های حضوری تحت سامانه LTMS(ISO9001)
14-اجرای سازمان الکترونیکی مرکز(تحت سامانه جامع LTMS)در راستای کاهش نیاز به حضور فیزیکی عوامل آموزش (مدرسین) ، حامیان آموزش، فراگیران و دانشپذیران با نگرش بر رعایت پروتکل های اپیدمی بیماری های واگیر دار(کاهش درجه ریسک) طبق الزمات(ISO45001) و کاهش الاینده های زیست محیطی( مصرف کاغذ و تونر چاپ(ISO14001))
15- با توجه به محتوا و هدفگیری خط مشی در سال 1403 ، با اشاره به الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای آموزش و حامی آموزش الزاماتISO45001  نیز تا حد ممکن با رعایت بهداشت محیط کار کارکنان مرکز و صورت پذیرفت

16 - اجرای فرایند و سازکار عملیاتی ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی شاغل

17 - اجرای آزمون های استخدامی متکی بر سکوی ساختار یافته و اصولی تحت سامانه جامع آزمونهای استخدامی https://sanjesh.sbu.ac.ir/

18 - امکان برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شایستگی و مهارت افزایی فارغ التحصیلان دانشگاه بر اساس ماده 17 https://adab.sbu.ac.ir/

جمع بندی: توسعه و ارتقاء کیفی و کمیّ خدمات آموزش و یادگیری  ارزیابی اثر بخشی و ارزیابی شایستگی مورد ماموریت مرکز آموزش های تخصصی  ، متاثر از برنامه راهبری پیامدگرا ترسیمی و الزامات استاندارد بین المللی ایزو

 


​​​​​​​
​​​​​​​