صفحه اصلی
برگزاری مجموعه دوره های مدیریت دارائی های فیزیکی بصورت حضوری در مرکز آموزش های تخصصی
  • 28292 بازدید

برگزاری مجموعه دوره های مدیریت دارائی های فیزیکی بصورت حضوری در مرکز آموزش های تخصصی

​​​​​​​دوره آموزشی فوق جهت مدیران و معاونین بهره برداری و همچنین کارشناسان محترم  شرکت های آب و فاضلاب استان تهران و مناطق استان از تاریخ 22 اردیبهشت در پنچ گروه به شرح زیر اعلام  خواهد شد
گروه اول شنبه ها از 22 اردیبهشت(گروه کارشناسان)
گروه دوم یکشنبه ها از 23 اردیبهشت(گروه کارشناسان)
گروه سوم دوشنبه ها از 24 اردیبهشت(گروه مدیران)
گروه چهارم سه شنبه ها از 25 اردیبهشت (گروه مدیران)
گروه پنجم چهارشنبه ها از 26 اردیبهشت (گروه معاونین بهره برداری)

 

 

 

 

افزودن نظرات