صفحه اصلی
برگزاری دور جدید آزمونهای سنجش صلاحیت و مهارت دریانوردان
  • 26742 بازدید

برگزاری دور جدید آزمونهای سنجش صلاحیت و مهارت دریانوردان

در ادامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بنادر و دریانوردی دور جدید آزمونهای سنجش صلاحیت و مهارت دریانوردان آغاز شد . در این آزمونها که به همت مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه  در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور  برگزار می‌شود بیش از 1000 در یانورد به مدت دو هفته مورد  سنجش و ارز یابی دانشی و مهارتی قرار می‌گیرند.


 


 


​​​​​​​

افزودن نظرات