صفحه اصلی
آغاز سنجش صلاحیت حرفه ای پییمانکار ان وزارت نیرو توسط مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه
  • 55138 بازدید


آغاز سنجش صلاحیت حرفه ای پییمانکار ان وزارت نیرو توسط مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه:

​​​​​​​
طرح کشوری سنجش صلاحیت حرفه ای پیمانکاران وزارت نیرو توسط مرکز آموزشهای تخصصی از شهر مقدس قم آغاز شد . در این رویداد کارکنان پیمانکار شرکت توزیع نیروی برق قم به مدت دو روز در حوزهای دانشی ، عملیاتی ، تخصصی ، پزشکی و روانشناختی مورد ارزیابی قرارگرفتند. لازم به ذکر است سنجش صلاحیت حرفه ای پیمانکاران وزارت نیرو یک طرح ملی و عظیم بوده که در گام نخست با همکاری شرکت توانیر برای شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق اجرا خواهد شد.


 


​​​​​​​